Egenerklæring ved åpning av HAN-port

I henhold til Datatilsynet er deler av informasjonen som kan hentes ut via HAN-porten definert som personopplysninger.

Det gjør at vi må be om en bekreftelse fra deg på om måleren er fysisk sikret for uautorisert tilgang.

Fysisk sikring er tilstede dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • Måleren er montert inne i boligen
  • Måleren står i et låsbart rom
  • Måleren står i et låsbart skap

Når du bekrefter at kravet til fysisk sikring er fylt vil vi åpne HAN-porten for å gi tilgang til data fra måleren, da under forutsetning at det oppnås kontakt med denne.

Fraskrivelse av nettselskapets ansvar ved kundens bruk av data fra HAN-porten:
Bruk av data fra HAN-porten skjer på kundens eget ansvar. Nettselskapet har ikke ansvar for eventuelle tap som følge av bruken, herunder tap som følge av feil eller mangler ved dataene.

Sist endret: 21. Mars 2019 - 13:59