Elsikkerhet

 De fleste boligbranner er utløst av feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av elektriske apparater. Det lokale eltilsynet (DLE) er en del av nettselskapene. Hovedoppgaven til DLE er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. 

Tilsyn

DLE gjennomfører hvert år tilsyn på elektriske anlegg i boliger og næringsbygg. Det er DLE (Det lokale eltilsynet) som gjennomfører kontrollene. DLE jobber for å redusere brann, ulykker og skader på grunn av feil i det elektrisk anlegget. DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og er underlagt Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB).

Sist endret: 7. November 2018 - 10:21