Priser

Nettleien utgjør for 2020 kroner 13 713,08 for en bolig eller fritidseiendom med et årsforbruk på 20 000 kW timer.

Nettleien for 2019 utgjorde kroner 13 189 for tilsvarende bolig eller fritidseiendom med et årsforbruk på 20 000 kW timer. 

 

Vi tar forbehold om at tariffene kan bli endret i løpet av 2020. Egenerklæring om rett til redusert sats/fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft finner du her.

Sist endret: 21. Januar 2020 - 10:50