Priser for næring og offentlig virksomheter

TYPE NETTNIVÅ FASTLEDD kr/år EFFEKTLEDD kr/kW/mnd² ENERGILEDD øre/kWh MERKNAD
Gårdsbruk Lavspenning NG4 3115,-

22,64
Valgfri tidsdiff. tariff¹
Vinter: 23,80 Sommer: 21,07

Tariff uten effektledd Lavspenning NT4 3115,-

22,64
Valgfri tidsdiff. tariff¹
Vinter: 23,80 Sommer: 21,07

Hovedsikring mindre eller
lik 125A (230V)
80A (400V) 

Tariff med effektledd Lavspenning NL60/NL60R 8072,-

Aktiv effekt:
0­100 kW : 100,68
100­400 kW: 83,76
over 400 kW: 74,04 Reaktiv effekt: 59,51

Energiledd: 5,90 Valgfri tidsdiff. tariff¹
Vinter: 6,23
Sommer: 5,46

Hovedsikring større enn
125A (230V)

80A (400V) 

Høyspent tariff Høyspenning NH60/NH60R 14144,- Aktiv effekt: 66,72
Reaktiv effekt: 52,20
Energiledd: 4,04 Valgfri tidsdiff. tariff ¹
Vinter: 4,15
Sommer: 3,72
Kostnadene for nettstasjon og lavspentnett må dekkes av kunden. Krav om høyspent målecelle. Minimum 400 kW.

¹)  Valgfri tidsdifferensierte tariffer tilbys kunder med forventet forbruk over 8000 kWh/år. 12 mnd bindingstid. Vinter: 1. nov ­ 30. april. Sommer: 1. mai ­ 31. oktober.
²)  Effekt avregnes fra 1. oktober til 30. april. Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden.
³)  Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. 

Fleksibelt forbruk

Priser inkl. avgift til Energifondet og ekskl. mva. og forbruksavgift.
Krav om minimum 90kw belastning

TARIFF VARSLINGSTID MAKSIMAL UTKOBLINGSVARIGHET FASTLEDD kr/år ENERGILEDD øre/kWh
Sommer Vinter
NFF1 Momentan utkobling Ubegrenset 11720 3,06 5,57
NFF2 1 time Ubegrenset 14146 5,36 7,88
NFF3 Momentan utkobling 2 timer 21548 7,64 10,05
NFF4 10 timers varsling Ubegrenset 11720 12,66 15,29

– Tariff for fleksibelt forbruk kan ikke etableres i et anlegg med høyspenningstariff.
– Differansemåling tillates ikke.

Andre tariffer

Priser inkl. avgift til Energifondet og ekskl. mva. og forbruksavgift.

TYPE FASTLEDD kr/år ENERGILEDD MERKNAD
NS1 Veg/gatelys ­ målte anlegg 3115 22,64 øre/kWh
NS2 Veg/gatelys ­ umålte anlegg 3115 22,64 øre/kWh Ingen nytilknytninger
NS4 Provisoriske tilknytninger. Lavspenning større enn 63 A. 230 V. 3115 22,64 øre/kWh Leie av måleskap er kr. 100,­ per uke.
Minste leiesum er kr. 1500,­. Anleggskostnader dekkes av kunde.

NS5 Umålte anlegg 3115 22,64 øre/kWh Brukes kun når måling medfører svært store ekstrakostnader. Energiforbruket fastlegges etter skjønn ved tilknyting av anlegget.
NSI Byggestrøm, entreprenør 3115 22,64 øre/kWh Byggestrømskap som eies av installatør.Nettleie – for kraftprodusenter i distribusjonsnettet

Priser ekskl. mva.

Produksjon:

OMRÅDE FASTLEDD 1 øre/kWh ENERGILEDD 2 øre/kWh
Høyspenning og lavspenning 1,3 Beregnes individuelt pr. kundeUttak av aktiv effekt: ³

Inkl. avgift til Energifondet

OMRÅDE FASTLEDD kr/år  ENERGILEDD øre/kWh
Høyspenning og lavspenning 1979 Beregnes individuelt pr. kunde


Uttak av reaktiv effekt:

OMRÅDE EFFEKTLEDD 4 kr/kVAr/år
Høyspenning 363
Lavspenning 413

Øvrige bestemmelser er angitt i pkt. 11 i retningslinjene.

¹)  Avregnet mengde skal være basert på kraftverkets midlere årsproduksjon. Som midlere årsproduksjon regnes midlere produksjon siste 10 år. For kraftverk med installert merkeeffekt mindre enn 1MW skal avregnet mengde være 30% av installert effekt multiplisert med 5000 timer. For nye kraftverk benyttes forventet årsproduksjon ihht. konsesjonssøknad de første 2 årene.
²)  Energileddet tidsdifferensieres til vinter og sommer.
Vinter: 1. okt. ­ 30. april
Sommer: 1. mai ­ 30. sept.
³)  Kun for uttak til stasjonens drift. Forbruk utenfor stasjonen avregnes med standard forbrukstariff.
4)  Forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9 blir avregnet for månedene mai­september. 


 


 

Sist endret: 12. Februar 2019 - 08:22

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Hvis nettleseren din er satt til å godta informasjonskapsler, vil vi anse dette som at du godtar vår bruk av informasjonskapsler. Les mer