Fleksibelt forbruk under 100 000 kWh

Nedenfor finner du de ulike tariffene for kunder med fleksibelt forbruk under 100 000 kWh. Tariffene har det samme Energileddet, men de har ulike Kapasitetsledd. Produktene NFF3 og NFF4 er ikke tilgjengelig for nytegning. Krav om minimum 200 kW belastning.

Prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift øre/kWh og ekskl. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Forbruksavgift i månedene januar, februar og mars er 9,16 øre/kWh og for resten av året er satsen 15,84 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

 

Ulike tariffer for fleksibelt forbruk under 100 000 kWh

Tariff Varslingstid Maksimal utkobligsvarighet
NFF1 Momentan utkobling Ubegrenset
NFF2 1 time Ubegrenset
NFF3 Momentan utkobling 2 timer
NFF4 10 timers varsling Ubegrenset

 

Energiledd:

Energiledd Dag (6 - 22) Natt (22 - 6)
Pris energiledd, øre/kWh 20 øre/kWh 10 øre/kWh

 

Kapasitetsledd NFF1

Kapasitetsledd kW Kr/mnd
0 - 2 12
2 - 5 25
5 - 10 45
10 - 15 68
15 - 20 92
20 - 25 115
25 - 50 200
50 - 75 317
75 - 100 433
100 - 150 627
150 - 200 860
200 - 300 1 248
300 - 400 1 713
400 - 500 2 179
Over 500 2 644

 

Kapasitesledd NFF2
Kapasitetsledd kW kr/mnd
0 - 2 17
2 - 5 33
5 - 10 60
10 - 15 91
15 - 20 122
20 - 25 153
25 - 50 267
50 - 75 422
75 - 100 577
100 - 150 836
150 - 200 1 146
200 - 300 1 663
300 - 400 2 284
400 - 500 2 905
Over 500 3 525

 

Kapasitetsledd NFF3
Kapasitetsledd kW kr/mnd
0 - 2 22
2 - 5 45
5 - 10 81
10 - 15 123
15 - 20 165
20 - 25 207
25 - 50 360
50 - 75 570
75 - 100 779
100 - 150 1 128
150 - 200 1 548
200 - 300 2 246
300 - 400 3 084
400 - 500 3 922
Over 500 4 759

 

Kapasitetsledd NFF4
Kapasitetsledd kW kr/mnd
0 - 2 30
2 - 5 60
5 - 10 108
10 - 15 164
15 - 20 220
20 - 25 276
25 - 50 480
50 - 75 760
75 - 100 1 039
100 - 150 1 505
150 - 200 2 064
200 - 300 2 994
300 - 400 4 111
400 - 500 5 229
Over 500 6 346

 

Sist endret: 17. Januar 2023 - 07:29