Tensio TN gjør justeringer i sine tariffer fra 1. januar 2021.

Generelt innebærer endringene en liten prisreduksjon.
Priser for 2021 finner du her

For energimålte kunder blir det en liten reduksjon i fastleddet og i energileddet.
Prisendringen skyldes reduserte kostnader i nettbransjen, inkludert reduserte kostnader for transmisjonsnettet.

 

Hvordan påvirker dette kundene i Tensio TN?

For våre kunder med effektledd (tariffgruppe NL60 og NH60) gjøres det endringer for å harmonisere effekttarifferingen i vinter- og sommermåneder med andre nettområder.

Hele kundegruppen vil samlet få en liten prisreduksjon, men det kan være fordelingsvirkninger gjennom året, og mellom ulike forbruksgrupper, som gir enkeltaktører et annet resultat.

I Tensio TN gjør vi det grepet at vi harmoniserer vinter- og sommersesong for alle kunder. 
Tidligere var det ulikt hva som var definert som vinter mellom kundegruppene.
Fra 2021 vil vintersesong vare fra 1. november - 30. april og sommersesongen fra 1. mai- 31. oktober for alle kundegrupper.

OBS! vi har nytt kontonummer for nettleiefaktura det nye nummeret er 8426.10.15632.

Sist endret: 8. April 2021 - 07:33