Gravemelding

Før starten av gravearbeidet må det innhentes gravetillatelse. Dette kan du gjøre ved samordnet gravemeldingstjeneste.

Viktig melding til maskinentreprenører/-førere

Se gravemelding.no for mere informasjon og last ned "Viktig melding"

Før starten av gravearbeidet må det innhentes gravetillatelse. Dette kan du gjøre ved samordnet gravemeldingstjeneste. Vi vil da få melding og gi en orientering om hvordan du må forholde deg ved maskinarbeid i nærheten av strømlinjer og kabel.

Ta kontakt med Geomatikk på en av følgende måter:

Hvis uhellet er ute

Slik skal du forholde deg dersom gravemaskin kommer i kontakt med eller skader strømlinje:
Bli sittende i kjøretøyet til strømmen er slått av. Sørg for at ingen kommer i berøring med kjøretøyet.

Dersom du må forlate kjøretøyet på grunn av brann:

  • Hopp ned på bakken med bena godt samlet.
  • Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig.
  • Fjern deg fra kjøretøyet ved å hoppe på ett ben eller gå med
  • små skritt, for å unngå ”skrittspenninger”.

OBS! Ikke berør skadede kabler. Disse kan være livsfarlige.
Gå bort fra kabelen og kontakt NTE for utkobling på telefon 74 15 07 40

Økonomiske krav

Dersom du ikke henter inn gravetillatelse og og vi må koble fra strømmen, kan du bli belastet for våre tap. Du kan også bli gjort ansvarlig for skader på linjer, kabler eller annet materiell som er tilknyttet vår strømnett.

Sist endret: 6. November 2018 - 11:23