For deg som bygger hus eller hytte

Når du skal bygge hus eller hytte er det enkelte forhold som det er viktig å huske på. Her finner du informasjon som kan være til hjelp i byggeprosessen.

YtreVikna visningshusB.jpg

Byggestrøm

Om du skal bygge trenger du strøm tidlig i prosessen og en slik midlertidig tilkobling kalles byggestrøm. Dette håndteres som regel av din installatør som bestiller og ordner med både måler og strømuttak. 

Graving 

Før oppstart  skal det innhentes en gravetillatelse. Denne tillatelsen gjør oss oppmerksom på utbyggingen og gjør det mulig for oss å gi nødvendig orientering i forbindelse med gravearbeidet slik at vi sammen sikrer oss mot strømstans og enda viktigere at ingen blir skadet. Det vil som regel være din entreprenør som håndterer dette for deg.

Kart og kabelpåvisning bestilles direkte til Gravemeldingstjenesten som kan kontaktes på telefon 91509146, eller via e-post [email protected]

 

Flytting av kabel

Skal du koble fra eller flytte strømledning kan du kontakte oss så hjelper vi deg med dette. Det er greit å være oppmerksom på at det vil påløpe en kostnad knyttet til dette. 

Tilkobling og anleggsbidrag 

Det er installatøren eller utbyggeren som søker om dette hos nettselskapet. Det er viktig at installatør eller utbygger tar kontakt med oss så tidlig som mulig. Vi anbefaler at dette gjøres i budsjettprosessen, altså lenge før byggestart.

For enkelte byggeprosjekter kan det være at det ikke finnes noe eksisterende strømnett i nærheten, eller at det ikke er nok kapasitet i området, da må strømnettet oppgraderes. I slike tilfeller vil det være du som kunde som må betale hele eller deler av denne kostnaden, det vi kaller anleggsbidrag. Det er derfor viktig at din installatør har sjekket disse forholdene før utbyggingen starter.  

Her finner du en oversikt over installatører og entreprenører som er prekvalifisert av oss.

Ofte stilte spørsmål

Det skal sikres korrekt avstand til viktige bygninger og lagerplasser for blank/belagt linje. Viktige bygninger er bolighus, hytter, fabrikker, offentlige bygninger, forretningsbygg. Dette gjelder også vanlige lagerplasser. 

Etter nærmere avtale med netteier kan det tillates kryssing over mindre viktige byggninger (garasje) med grunnflate inntil 50 m2 som ikke benyttes til boligformål, hvor det kun leilighetsvis eller kortvarig oppholder seg personer.

Som bygningsdeler gjelder også takutspring.

Her finner du mer informasjon om bygging nær elektriske ledninger

Byggestrøm skal sikre utbyggeren strøm på byggeplassen i byggeperioden. Det er installatøren som bestiller en midlertidig strømmåler og strømuttak.


Mer om byggestrøm finner du her

Før starten av gravearbeidet må det innhentes gravetillatelse. Dette gjør entreprenøren gjennom en samordnet gravemeldingstjeneste. Vi vil da få melding og gi en orientering om hvordan du må forholde deg ved maskinarbeid i nærheten av strømlinjer og kabel.

I enkelte tilfeller kan boligen ikke direkte kobles til det offentlige strømnettet. Det kan være fordi det ikke finnes noe eksisterende strømnett i nærheten. I andre tilfeller er det ikke nok kapasitet i strømnettet. Da må strømnettet oppgraderes. I begge tilfeller vil det påløpe kostnader for oss. Denne kostnaden kaller vi anleggsbidrag.

Anleggsbidraget synliggjøre våre kostnader med å tilføre strømmen inn til bygget. I de tilfeller det er nok kapasitet i nærheten vil kostnadene (anleggsbidraget) bli lavere enn om det ikke finnes strømnett i nærheten og mye nytt nett må bygges. 

Installatøren eller utbyggeren bør ta kontakt med oss så tidlig som mulig i prosessen.

Les mer om anleggsbidrag her.

Når bygget er ferdig bygget og skal taes i bruk, skal den knyttes til det offentlige strømnettet. Det er installatøren eller utbyggeren som søker om dette hos Tensio. Selve tilknytningen koster vanligvis ikke noe.

Det er svært viktig at utbygger tar kontakt med Tensio så tidlig som mulig. Vi anbefaler at dette gjøres i budsjettprosessen, altså lenge før byggestart. Tensio må finne ut om det er nok kapasitet i det eksisterende strømnettet. Dersom det ikke er kapasitet, må det gjøres en vurdering av hva utbyggingen eller oppgraderingen vil koste. Byggherren vil da få tilsendt tilbud om oppgradering og må betale hele eller deler av kostnaden.

Les også informasjon om anleggsbidrag

Alle elektriske anlegg skal ha egen jordelektrode. Jordelektroden skal sikre huset for overbelastning og dermed brannfare.

Jordelektroden bør utformes som fundamentjording ved at det legges uisolert kobberledning under eller rundt bygningens fundament (bankett) og med forbindelse opp til hovedjordskinnen i sikringsskapet.

Det er også krav om metallisk forbindelse fra hovedjordskinnen til det slam som oppstår innvendig i avløpsrøret (vanligvis plastrør).
For å ivareta dette kravet, må det monteres en spesielt godkjent rørdel i avløpsrøret.

Installatør legger kabel inn til huset ivaretar også dette arbeidet.

Ingen av de overnevnte?

Vi er her for å hjelpe deg. Om du ikke finner svaret over kan du ta kontakt med oss via telefon eller kontaktskjema.

Gå til kontakt

Fant du hjelp?

Gi oss gjerne en tilbakemelding. Det betyr mye :)

Sist endret: 6. Oktober 2021 - 11:08