Ny måler / AMS

Før 1. januar 2019 skal alle norske strømkunder få installert nye, automatiske strømmålere. 

NVE har bestemt at alle strømkunder i Norge i løpet av 2018 skal ha fått installert automatiske strømmålere. Det er nettselskapene som har ansvaret for å skifte ut målerne. I Nord-Trøndelag skal Tensio skifte ut 85 000 målere i løpet av 2017 og 2018. 

 Fysiske mål og krav om tilgjengelig plass i sikringsskapet

REN-bladene 4100, 4001 og 4002 angir krav til fysisk plassering i nye anlegg og ombygging fra enfase til trefase.

Krav til målerplass ved nye og ombygde anlegg:
For direktekoplede målere :  B x H x D = 25 x 40 x 16
For trafokoblede målere :     B x H x D = 25 x 55 x 16 grunnet måleromkobler.

Under arbeidet med å skifte til AMS-målere vil vi avvike fra kravene til målerplass i bestående anlegg.

Tilkobling av eksternt utstyr

Det er mulig å koble eksternt utstyr til måleren på to måter. Dette kan være utstyr som gir kunden forbruksinformasjon enten på eget display, app. eller likende.

Målerens HAN kontakt (Home Area Network): Dette er en RJ45 kontakt som er forberedt for fremtidig innhold av forbruksdata. NVE har mer informasjon på sin hjemmeside.

Alternativt kan målerens LED-lampe benyttes. Denne blinker i takt med forbruket og impulsverdien er oppgitt på måleren. Tensio leverer i utgangspunktet ikke utstyr som kan kobles til måleren, dette må kunden selv skaffe fra relevant leverandør.

Måleren kan ikke benyttes til direkte styring av forbruk og det kan ikke kobles PC til måleren. Man kan heller ikke se strømforbruket per kurs eller styre enkeltkurser av/på.Generell informasjon om automatiske strømmålere finner du her.

Bryter i måler

Direkte målte målere (maksimalt 80A) er utstyrt med bryter som kan benyttes når det er behov for å gjøre anlegget spenningsløst for en kortere eller lengre periode. Bryteren kan ikke benyttes som sikkerhetsbryter ved arbeide på det elektriske anlegget. Bryteren vil ikke erstatte behovet for overbelastningsvern (OV).

En del målere vil ha deaktivert målerbryter og i disse tilfeller må hovedbryteren benyttes for å gjøre anlegget spenningsløst.

Sist endret: 11. Oktober 2019 - 11:04