Kraftsystemutredning for
Nord-Trøndelag og Bindal 2022-2042

Les hele rapporten her

Kraftsystemutredninger er rapporter som gir oversikt over utviklingen av kraftsystemet i Norge, både når det gjelder produksjon, forbruk og nett. Det finnes én kraftsystemutredning for transmisjonsnettet og 17 kraftsystemutredninger for ulike deler av regionalnettet i Norge. Rapportene oppdateres annet hvert år av ansvarlige nettselskap utpekt av Norges vassdrag- og energidirektorat. 

 

Skjermbilde 2020-06-22 kl. 13.11.00.png

Tensio TN er utredningsansvarlig for område 17.
Område 17 omfatter det tidligere Nord-Trøndelag fylke, samt søndre del av Bindal kommune i Nordland fylke, avgrenset av områdekonsesjonsgrensen til Bindal Kraftlag SA. Foreliggende rapport er den fjortende utgave av kraftsystemutredning for område 17. Utredningen er basert på Norges vassdrag- og energidirektorat sitt veiledningsmateriale. 

 

Utredningen presenteres i to dokumenter; en grunnlagsrapport og en hovedrapport. I hovedrapporten finner man en overordnet oversikt over dagens kraftsystem og fremtidig utvikling presentert for ulike alternativer. Denne rapporten er åpen for alle og er tilgjengelig på Tensio TN sine internettsider. I grunnlagsrapporten er de enkelte tiltak beskrevet mer utfyllende. Denne rapporten er unntatt offentlighet på grunn av at den inneholder sensitive opplysninger om kraftsystemet, men alle som har tjenstlig behov skal kunne få tilgang til denne. På grunn av den store mengden data som skal inn i grunnlagsrapporten, er større tabeller, kart og skjema samlet i en egen vedleggsrapport. 

Spørsmål og innspill til utredningsarbeidet rettes til Frode Johannessen, [email protected]

Les hele rapporten her

Sist endret: 11. August 2022 - 13:04