Effektiv og sikker elbil-lading

Har du eller skal du kjøpe el-bil? Da er det viktig å være sikker på at du lader bilen din på en trygg og god måte.

Nytt fra 27.05.2021
Tensio TN krever ikke melding om installasjonsarbeid ved installasjon av elbillader der kunden ikke endrer installasjonens overbelastningsvern.

Tensio-elbil-lader.png

Slik lader du bilen trygt

For de fleste er det selvsagt enkelt å bare plugge elbilen rett inn i utestikkontakten du har fra før, men noen års erfaring har vist flere branntilløp i 16-ampers kurser som har brukt til elbillading. Lading av elbil medfører mye større belastning på stikkontakten enn det den er konstruert for. Derfor kan det oppstå varmgang og i verste fall branntilløp.

Nye forskrifter sier derfor at stikkontakter som skal brukes til lading av elbil ikke skal ha mer enn 10-ampers kurser. Det gir en lengre ladetid, men reduserer faren for varmgang og de alvorlige problemene det kan medføre. 

Vi anbefaler å bruke dedikerte elbil-ladere  

De fleste ønsker å lade bilen sin raskere enn den farten man får fra en 10-ampers kurs. Det er mulig med en dedikert elbillader, som samtidig ivaretar brannsikkerheten. Derfor anbefaler vi alle som eier en ladbar hybrid eller elbil til å gå til anskaffelse av en dedikert elbil-lader. Slike ladere kan brukes med høyere amperkurser fordi de er konstruert for å tåle større belastning. 

Du kan også installere såkalte industri-kontakter som er laget for belastning på 16-ampere, men standardiserte elbilladere fungerer best.

Har du ladeproblemer ?

Mange elbileiere har opplevd ulike former for ladeproblemer. Flere har samtidig erfart at å feilsøke dette ikke alltid er like enkelt. I tillegg til at noe kan være galt med selve elbilen, er det i motsetning til en vanlig bil også mulig at noe er galt med både den elektriske installasjonen eller strømnettet. Å vite hva en skal se etter, hvilke ting som bør undersøkes først, og hvem en skal henvende seg til og når hos leverandør, elektriker og nettselskap er ikke alltid like klart.

I del 1 av denne veilederen får du noen tips på hvilke ting elbilister kan undersøke, symptomer på ulike typer problemer, hva en kan undersøke for å bekrefte at det er dette som er problemet og hvor en skal henvende seg for ulike typer ladeproblemer. 

 

 


 

Sist oppdatert 03.02.2020

 

Hurtiglading 

Bygging av strømlinjer og trafoer er kostbart og vi bygger vanligvis slik at kapasiteten harmonerer med behovet i området. Men ettersom stadig flere velger ladbare biler og ønsker rask ladning, ser vi i enkelte tilfeller at det dukker opp kapasitetsutfordringer. Ønsker du hurtiglading vil montøren sjekke hvilken kapasitet som kan tilbys. Skulle denne ikke være tilstrekkelig for å møte behovet, kan en utbygging være aktuelt, men det kan også medføre at man selv må dekke det som kalles anleggsbidrag.

Ofte stilte spørsmål

Vanligvis vil du ikke ha kapasitet til hurtiglading hjemme, da det krever veldig mye kapasitet i nettet. Det er mulig å søke om dette via din installatør. Om kapasiteten i nettet må oppgraderes, kan det oppstå en kostnad for Tensio, som kunden må betale.

Mer om anleggsbidrag finner du her.

 

I utgangspunktet ønsker vi at du bruker egen ladeboks (Mode 3) og egen kurs. Dette for å unngå brannfare og overbelastning av strømnettet. DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) anbefaler deg som ønsker å lade ved bruk av vanlig strømkontakt (1 fase):

  • Strømkontakt med egen kurs, 10 amper sikring
  • Kursen må være beskyttet av egen jordfeilbryter av type B.

Ja, vi anbefaler på det sterkeste at du investerer i en ladeboks. Vi kaller dem Mode 3 ladere. Fordelen er at du da kan lade raskere ved å opprette en egen kurs med økt kapasitet i ditt strømnett. Dette gjelder kun hvis det er nok kapasitet i strømnettet, noe som kan kontrolleres av din installatør. Er det ikke nok kapasitet i strømnettet, kan installatøren søke om oppgradering av kapasiteten.

Du kan lese mer om dette under anleggsbidrag.

Uansett så er det installatøren som kan hjelpe deg videre

Sist endret: 1. Juni 2021 - 07:07