Prekvalifisering

Vi ønsker at alle installatører som jobber på strømnettet skal prekvalifiseres. Dette for å sikre god nok kvalitet på arbeidet som installatøren utfører og ikke minst for å sikre at ingen bli skadet.

Slik blir du prekvalifisert

Prekvalifiserte installatører kan utføre enkelte oppgaver i vår strømnett.
Typiske oppgaver er montering av direktekoblede strømmålere, tilkobling av strømkabel og bestilling av byggestrøm.

Det er utarbeidet krav for å bli prekvalifisert til å arbeide i vårt nettområde. Installtøren må kunne fremlegge dokumentasjon iht nettselskapets krav. Dette for å sikre at tilkopling av nettet utføres fagmessig, og på en slik måte at det ikke medfører fare for liv og helse.

Installatører med ønske om å inngå i prekvalifiseringsordning kontakter nettselskapet på [email protected]


Sist endret: 11. Oktober 2019 - 11:11