Prekvalifisering

Vi krever at alle installatører som jobber på strømnettet skal prekvalifiseres. Dette for å sikre god nok kvalitet på arbeidet som installatøren utfører og ikke minst for å sikre at ingen bli skadet.

Hvorfor prekvalifisering?

Når Tensio TN ikke har kapasitet, eller på annen måte ikke kan utføre arbeidet betilles det bistand til pre-kvalifiserte installatører.

 

Slik blir du prekvalifisert

Prekvalifiserte installatører kan utføre enkelte oppgaver i vår strømnett.

Typiske oppgaver er montering av direktekoblede strømmålere, tilkobling av strømkabel og bestilling av byggestrøm.

Det er utarbeidet krav for å bli prekvalifisert til å arbeide i vårt nettområde. Installatøren må kunne fremlegge dokumentasjon iht nettselskapets krav. Dette for å sikre at tilkopling av nettet utføres fagmessig, og på en slik måte at det ikke medfører fare for liv og helse.

Installatører med ønske om å inngå i prekvalifiseringsordning kontakter nettselskapet på [email protected]

 

Sist endret: 29. September 2021 - 07:21