Tensio i Nord-Trøndelag


Tensio TN

Vi forsyner Trøndelag med strøm

Nettleia øker i 2024

På grunn av at Statnett har varslet at de avslutter perioden med nulltariffer, økte investeringer og generell prisstigning vil nettleia for Tensios kunder øke i 2024.
Konkrete tariffer og nøyaktig prisøkning vil bli tilgjengeliggjort på våre nettsider i løpet av november måned.
En av årsakene til at Tensio må avvente endelig tariff-fastsettelse for 2024 er at nasjonale myndigheter fortsatt arbeider med viktige avklaringer rundt inntektsrammene for nettselskapene i Norge for 2024. Tensio må i sin fastsettelse av tariffer holde seg innenfor de rammene som blir satt av nasjonale myndigheter.
Les mer her:

Er du din egen strømprodusent?

En privatperson eller bedrift som selv produserer strøm, kaller vi en Plusskunde. Plusskunde bruker og tilfører strøm i Tensio sitt strømnett. På denne siden kan du lese mer om kravene til deg som vil produsere din egen strøm.

Les mer »

Lading av elbil i hjemmet

Har du eller skal du kjøpe el-bil? Da lurer du sikkert på om du kan lade bilen i vanlig strømkontakt eller om det finnes noen anbefalinger og krav fra Tensio. 

Les mer »

Sist endret: 1. November 2023 - 07:46