Strømstøtte

Regjeringen besluttet i desember 2021 å innføre en kompensasjonsordning for å bøte på de historisk høye strømprisene. Ordningen sikrer at husholdninger og boligselskap får deler av sine strømutgifter opp til 5000 kWh dekket. 

Regjeringen har besluttet å forlenge strømstøtteordningen ut 2023.

 

Aktuelt

Ingen strømstøtte til Trøndelag/NO3 for februar
Ingen strømstøtte til Trøndelag/NO3 for januar
Informasjon om strømstøtte for desember

Hva utløser kompensasjon?
 
I henhold til Stortingets føringer er det prisområder i Norge som har en gjennomsnittlig områdepris som overstiger 70 øre per kilowatt time strøm (kWh) uten moms, som skal omfattes av ordningen. Tensio sine kunder befinner seg i prisområde NO3.
 
Tensio understreker at det er viktig å skille på strømprisen du finner på fakturaen fra din strømselger/strømleverandør og områdeprisen som er månedens gjennomsnittspris på kraftbørsen NordPool i ditt prisområde, som strømkompensasjonsordningen tar utgangspunkt i. Strømprisen du finner på fakturaen fra din strømselger/strømleverandør vil i de aller fleste tilfeller overstige det som er områdeprisen per kWh.
 
RME er det nasjonale myndighetsorganet som har ansvaret for å følge opp strømkompensasjonsordningen som Stortinget har vedtatt. De har laget en egen infoside om ordningen her: Klikk her (ekstern lenke). Der finner du også oversikt over de ulike strømstøttesatsene hver måned.

Hva blir støtten?

Støttesatsen er en prosentandel av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på den nordiske kraftbørsen (NordPool). For forbruk i desember 2022 til og med mars 2023 blir støttesatsen 90 %. For perioden april til og med september 2023 blir støttesatsen 80 %. For oktober, november og desember 2023 blir satsen 90 %.  

Hva må du gjøre?

Kompensasjonen vil bli trukket fra automatisk på regningen for nettleie, og du som strømkunde trenger ikke foreta deg noe.

 

Strømstøtte til husholdninger som bor fast i fritidsbolig

Du må selv melde fra til nettselskapet for å få strømstøtte til fritidsbolig.

Nettkunde som bor fast i fritidsbolig, og som har egen strømmåler registrert hos et nettselskap, har rett til stønad dersom:
 

  • Nettkunden har gyldig vedtak fra kommunen om varig eller midlertidig bruksendringstillatelse til boligformål (støtte kan gis fra og med tidspunktet for vedtaket), eller
  • Nettkunden er og har vært bostedsregistrert i Folkeregisteret på nåværende adresse siden senest 18. januar 2023 (nettkunde som har et fortsatt kundeforhold, har rett til stønad for strømforbruk fra og med 1. september 2022).

Dokumentasjon som må vedlegges er vedtak på bruksendringstillatelse fra kommunen eller bostedsattest fra Folkeregisteret.

 

Landbrukskunde?

Les mer om støtteordningen her

 

Boligselskap og borettslag?

Les mer om støtteordningen her

 

 

For flere Aktuelt saker, les mer her

Kontakt oss

Sist endret: 10. Mars 2023 - 11:53