Strømstøtte

Regjeringen besluttet i desember 2021 å innføre en kompensasjonsordning for å bøte på de historisk høye strømprisene. Ordningen sikrer at husholdninger og boligselskap får deler av sine strømutgifter opp til 5000 kWh dekket. 

Regjeringen har besluttet å forlenge strømstøtteordningen ut 2024.

 

Aktuelt

Ny strømstøtteordning fra 1. september

Hva utløser kompensasjon?
 

Tidligere har strømstøtteordningen tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig strømpris pr. måned. Det har gjort at det er mange høyprisdager og høypristimer strømbrukerne i Trøndelag aldri har blitt kompensert for, fordi den gjennomsnittlige strømprisen for hele måneden ikke har oversteget innslagspunktet for strømstøtte.

Med virkning fra 1. september 2023 har regjeringen bestemt at strømstøtte skal gis for alle enkelttimer der strømprisen overstiger 91,25 øre pr kWh inkl. mva (73 øre, eks. mva). I de timene strømprisen overstiger innslagspunktet for strømstøtte skal det gis strømstøtte på 90% av kostnaden som overstiger 91,25 øre pr kWh.

Det er viktig å merke seg at den nasjonale strømstøtteordningen tar utgangspunkt i strømprisene på strømbørsen Nordpool. Det vil si at støtten ikke blir beregnet ut ifra avtalen den enkelte har med sitt strømsalgsselskap. Det er en lang rekke ulike strømavtaler som tilbys av de forskjellige strømsalgsselskapene, noen er spotprisbasert, noen er fastprisbasert, noen avtaler kommer med høyere påslag til strømsalgsselskapet, og andre kommer med lavere påslag.
 
RME er det nasjonale myndighetsorganet som har ansvaret for å følge opp strømkompensasjonsordningen som Stortinget har vedtatt. De har laget en egen infoside om ordningen her: Klikk her (ekstern lenke). Der finner du også oversikt over de ulike strømstøttesatsene hver måned. 

Hva må du gjøre?

Kompensasjonen vil bli trukket fra automatisk på regningen for nettleie, og du som strømkunde trenger ikke foreta deg noe.

Strømstøtte til husholdninger som bor fast i fritidsbolig

Du må selv melde fra til nettselskapet for å få strømstøtte til fritidsbolig.

Nettkunde som bor fast i fritidsbolig, og som har egen strømmåler registrert hos et nettselskap, har rett til stønad dersom:

  • Nettkunden har gyldig vedtak fra kommunen om varig eller midlertidig bruksendringstillatelse til boligformål (støtte kan gis fra og med tidspunktet for vedtaket), eller
  • Nettkunden er og har vært bostedsregistrert i Folkeregisteret på nåværende adresse siden senest 18. januar 2023 (nettkunde som har et fortsatt kundeforhold, har rett til stønad for strømforbruk fra og med 1. september 2022).

Dokumentasjon som må vedlegges er vedtak på bruksendringstillatelse fra kommunen eller bostedsattest fra Folkeregisteret.

Landbrukskunde?

Les mer om støtteordningen her

Boligselskap og borettslag?

Les mer om støtteordningen her

For flere Aktuelt saker, les mer her

Kontakt oss

Sist endret: 5. Februar 2024 - 13:34