Personvernerklæring

Tensio TN behandler personopplysninger i samsvar med til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Her finner du informasjon om hvordan vi innhenter og behandler dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Tensio TN ved Adm.dir. er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger i Tensio TN.

Har du spørsmål om Tensio TN sin behandling av personopplysninger eller vår personvernerklæring kan du ringe oss på telefon 74121500 eller sende oss en e-post til [email protected]

Hvilke personopplysninger er det vi henter inn?

Vi innhenter kun opplysninger som er nødvendige for å administrere kundeforholdet ditt. Opplysningene er navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse, eventuelt andre opplysninger som innhentes via den avtalen vi har med deg som kunde. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har pålagt nettselskap og kraftleverandører å hente inn fødselsnummer i forbindelse med opprettelse av Elhub (ny Nasjonal database for måleverdier og informasjonsutveksling i strømmarkedet). Tensio TN henter fødselsnummer fra Folkeregisteret.
Opplysningene lagres så lenge du har et kundeforhold hos oss eller så lenge vi må lagre data i henhold til andre lovkrav, for eksempel ekomloven, bokføringsloven og regnskapsloven. Vi innhenter personopplysninger om deg til følgende formål:

For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
For å kunne sende deg relevant informasjon
Til å behandle og gjennomføre din bestilling
Til å fakturere deg for de produkter og tjenester du har kjøpt fra oss, samt til å innkreve utestående fordringer
Til å administrere ditt kundeforhold med Tensio TN
Dine kontaktdata kan bli brukt til å kommunisere med deg vedrørende ditt kundeforhold med Tensio TN
Under vårt kontaktskjema eller ved kontakt med kundeservice så kan du bli bedt om å oppgi kontaktinformasjon, for eksempel navn, telefonnummer og e postadresse, for at vi skal kunne svare på din henvendelse.

Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du i at Tensio TN AS mottar og behandler dine personopplysninger.

Forbruksinformasjon

I tilegg til dine personopplysninger samler vi inn og behandler informasjon som angår ditt kundeforhold.
Forbruksinformasjon vi henter inn fra Elhub er måleverdier, dette danner grunnlaget for fakturering.

Ny automatisk strømmåler gir deg en mulighet til å gi en tredjepart tilgang til dine måledata via
HAN- port ( Home Area Network). Det finnes ulike leverandører som  tilby tjenester basert på data fra HAN- porten. Du som kunde bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk denne type tjeneste, og vi i Tensio TN gir ikke tredjeparter tilgang uten at du tar kontakt med oss skriftlig og ber oss om å åpne HAN- porten.

Hva personopplysningene brukes til

Tensio TN bruker dine personopplysninger for å administrere ditt kundeforhold og gi deg de tjenestene du har registrert deg for.

Lagring av personopplysninger

Opplysningene lagres så lenge du har et kundeforhold hos oss eller så lenge vi må lagre data i henhold til standard tilknytnings- og nettleieavtale og lovkrav, for eksempel avregningsforskriften, bokføringsloven og regnskapsloven

Når Tensio TN ikke lenger har rettslig grunnlag for lagring av dine personopplysninger vil de bli slettet eller anonymisert.

Postmottak

Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss post eller e-post. Henvendelsen mottas av vårt postmottak hvor den journalføres. Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Tensio TN kan bruke leverandører/underleverandører for drift, utvikling og vedlikehold av nettsidene og fagsystemene. Slike leverandører/underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Tensio TN i samsvar med databehandlingsavtaler mellom Tensio TN og de nevnte leverandører/underleverandører.

Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner

Bruk av informasjonskapsler

På våre nettsider benyttes informasjonskapsler (cookies). Dette benyttes for å gjøre våre nettsider mer brukervennlige. Du kan selv gjøre endringer i cookies instillingene nederst i venstre hjørne på forsiden.

Mer detaljert informasjon om hvilke cookies vi benytter finner du her: Tensios personvernerklæring

Innsyn og rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysningene som Tensio TN har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning.

Dersom du mener at Tensio TN ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndighetene. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Sist endret: 17. Desember 2021 - 07:47