Meld inn feil

Før du ringer oss, ta gjerne en titt ut av vinduet for å se om det er lys hos naboen. Er lyset borte også der, tyder det på at feilen ligger utenfor din bolig.
 

Døgnåpen tlf: 741 21500

Kontroll

Dersom naboene har lys, bør du ta en liten kontroll av ditt eget anlegg: Kontroller om noen sikringer har gått. Har du automatsikringer sjekk at disse står i riktig posisjon (slått opp) Har du jordfeilbryter, sjekk at denne står i riktig stilling. Har du inntakssikringer i din bolig, sjekk også disse

Sist endret: 13. April 2021 - 10:47