Meld inn feil

Før du ringer oss, ta gjerne en titt ut av vinduet for å se om det er lys hos naboen. Er lyset borte også der, tyder det på at feilen ligger utenfor din bolig.
 

Døgnåpen tlf: 74 12 15 00

Strømbrudd

Er det strømløst hos naboene dine også? Da er det mest sannsynlig en feil i vårt nett. Sjekk vårt interaktive kart, som til enhver tid viser eventuelle strømbrudd. Vi ønsker alltid informasjon fra dere dersom det er observert feil i vårt strømnett. Har du sett noe ber vi om at du ringer oss på 74 12 15 00. 

Er det bare du som er strømløs?

Kontroller hovedsikringen og kurssikringene i sikringsskapet. Sjekk også om jordfeilbryteren i sikringsskapet er utløst. Hvis dette er tilfelle må du skru eller koble ut alle kurssikringene og koble inn jordfeilbryteren igjen. Deretter kobler du inn én og én kurs. Hvis jordfeilbryteren løses ut igjen når en av kursene kobles inn, tyder dette på at du har en feil på ditt strømanlegg. Er du i tvil om feilen kan ligge i ditt anlegg, ta kontakt med Tensio før du kontakter en elektriker.

Kontaktskjema leses og besvares kun i ordinær arbeidstid. 

 Hverdager 07.00 - 15.00

Sist endret: 7. Februar 2024 - 13:31