Tensio er opptatt av din og vår sikkerhet …

Du som er ansvarlig for arbeid i nærheten av våre anlegg er forpliktet til å overholde våre retningslinjer og sikkerhetstiltak.
 

Bestill leder for sikkerhet

 

Ta alltid kontakt med oss før du setter i gang arbeid i nærheten av linjer, kabler og andre nettanlegg. Uhell kan få store konsekvenser. Nedenfor finner du det du trenger å vite om sikkerhet ved arbeid nær nettanlegg.

Dersom en elektriker utfører arbeid på ditt private anlegg, er det også elektriker som melder ifra om dette til oss.

Sikkerhetsregler du er pliktig til å følge:

 • Kontakt alltid Tensio i god tid før du setter i gang med arbeid nært nettanlegg.
 • Kontakt alltid Tensio når det skal foregå arbeid nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer eller skal foregå graving …
 • Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle skader på netteiers anlegg, som følge av arbeid i nærheten av kabler og linjer. Utvis stor forsiktighet ved slikt arbeid.
   

Kabelpåvisning og kart over kabler: 

Hos oss får du utlevert kabelkart gratis før du skal grave. Ved behov blir vi også med deg ut for å påvise hvor eventuelle kabler, rør og ledninger ligger.
Kabelkart og kabelpåvisning kan du bestille her.

Dersom arbeidet kommer i konflikt med kabler som ikke er nøyaktig tegnet inn på kart, må kablene påvises før det eventuelle gravearbeidet starter.

Kabler blir påvist med punkter i terrenget og/eller som mål på en kartskisse. Disse punktene og målene refererer til kabeltraseens midtlinje.

Vær oppmerksom på at vi ikke oppgir kablenes dybde, ettersom vi ikke kan vite om terrenghøyden har forandret seg.

Kabelpåvisningen er kun gyldig i 30 dager.
 

Sikkerhet nær kabler

 • Kapping av gamle kabler SKAL KUN UTFØRES AV Tensio!
 • Tensio skal alltid godkjenne avdekking av kabler i strømnettet.
 • Kabler må aldri utsettes for strekkpåkjenning eller mekanisk belastning, forskalinger eller liknende.
 • Det er forbudt å benytte kablene som understøttelsespunkt for stillaser, forskalinger eller liknende.
 • Fylling over kabler skal utføres i henhold til Tensios retningslinjer.
 • Dersom det viser seg at kart eller påvisning av kabler ikke stemmer må Tensio kontaktes for innmåling av kabelanlegget før grøften fylles igjen.
 • Alle blottlagte og eventuelt flyttede kabler skal dekkes med sand, halvrør eller isolasjonsplater så raskt det lar seg gjøre. Arbeidsstedet skal ikke forlates før blottlagte kabler er tilfredsstillende beskyttet.

 

Sikkerhet nær høyspentlinjer:

 • Ta alltid kontakt med Tensio om nødvendige sikkerhetstiltak, før du setter i gang med følgende arbeid: graving og sprengningsarbeid, eller bruk av kraner, betongpumpebiler, maskiner eller redskaper nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer.
 • Det er aldri tillatt å sette opp anleggsmaskiner nært eller under høyspentlinjer.
 • Det er aldri tillatt og lagre under en høyspent linje eks. tømmer, kvistavfall ol.
 • Maskinen kan nå inn på spenningsførende anleggsdel og føre til livsfarlige situasjoner. Overslag kan skje - selv uten direkte berøring av linja.Utkobling av kabler eller linjer

Forespørsel om utkobling av kabler og linjer må sendes til oss minst seks virkedager før ønsket utkoblingsdato. Ved høyere spenninger, på 60-132 KV, må forespørsel sendes inn minst 3,5 måneder før ønsket utkoblingsdato.

 NB! Anlegget kan kun utkobles hvis det er driftsmessig forsvarlig.

  

Sist endret: 17. Oktober 2019 - 10:41