Kompensasjon ved langvarig strømbrudd

Du vil automatisk få økonomisk kompensasjon dersom strømmen er borte i mer enn 12 timer. Beløpet vil bli utbetalt som fradrag på din nettleiefaktura i løpet av 12 uker etter strømbruddet.

Erstatningen skal kompensere deg som sluttkunde for belastningen med å være strømløs, og erstatningsbeløpene under er derfor uavhengig av antall målere den enkelte sluttbruker har:

For husholdning er kompensasjonen:

  • Kr. 500 for avbrudd etter 12 timer
  • Kr. 40 for hver påfølgende time med avbrudd

For fritidsboliger er kompensasjonen:

  • Kr. 125 for avbrudd etter 12 timer
  • Kr. 10 for hver påfølgende time med avbrudd

 

  • Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

For spørsmål om den nye kompensasjonsordningen kan kundene ta kontakt via vårt kontaktskjemaet under, eller finne mer utdypende informasjon her

 

Sist endret: 5. Februar 2024 - 10:09