Kompensasjon ved langvarig strømbrudd

Fra 1. Januar 2021 vil kunder få kompensasjon for alle strømmålere ved  strømbrudd som varer over 12 timer.

Kunder skal ikke lengre søke om kompensasjon, utbetalingen vil skje automatisk.

Kompensasjonen trekkes fra på din strømregning.

Erstatningen skal kompensere deg som sluttkunde for belastningen med å være strømløs, og erstatningsbeløpene under er derfor uavhengig av antall målere den enkelte sluttbruker har:

For husholdning er kompensasjonen:

  • Kr. 500 for avbrudd etter 12 timer
  • Kr. 40 for hver påfølgende time med avbrudd

For fritidsboliger er kompensasjonen:

  • Kr. 125 for avbrudd etter 12 timer
  • Kr. 10 for hver påfølgende time med avbrudd

 

  • Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

For spørsmål om den nye kompensasjonsordningen kan kundene ta kontakt via vårt kontaktskjemaet under, eller finne mer utdypende informasjon her

 

Sist endret: 5. Desember 2022 - 07:50