Elbil-lading

Tensio TN endrer praksis med montering av elbilladere med virkning fra 01.04.2020

Montering av elbil lader skal meldes i Elsmart av installatør ved foran koblet vern større enn 16A (230V IT) og 20A (415V TN). Det skal avkrysses for elbil, og oppgis størrelse på vern. (dette er ikke nytt)

Kunde har rett til å få montert lader med foran koblet vern opp til størrelsen på OV/Målervern. Dvs om kunden har 32/40/50A OV får han montere 1fas/3fas 32A ladekurs.

Ved endring av kundens OV, må kunde koste ev forsterkning av nettet etter gjeldende bestemmelser.

 

I noen tilfeller vil lastøkningen være innenfor eksisterende grense for overbelastningsvernet, men allikevel være av en slik karakter at det kan medføre brudd på kravene til spenningssprang og usymmetri i Forskrift om Leveringskvalitet.

Nettkunder som forårsaker skjevspenning hos andre kunder kan bli pålagt å fjerne årsaken til skjevlasten.

Generelt vil Tensio anbefale at det alltid vurderes 3-fase ladeutstyr for å unngå skjevspenning og forstyrrelser i nettet.

Med grunnlag i meldingen vil usymmetrien i nettet bli beregnet, og dette kan utløse behov for forsterkning i nettet.

Viser også til informasjon fra DSB.

Har du ladeproblemer?

Mange elbileiere har opplevd ulike former for ladeproblemer.
Flere har samtidig erfart at å feilsøke dette ikke alltid er like enkelt. I tillegg til at noe kan være galt med selve elbilen, er det i motsetning til en vanlig bil også mulig at noe er galt med både den elektriske installasjonen eller strømnettet.
Å vite hva en skal se etter, hvilke ting som bør undersøkes først, og hvem en skal henvende seg til og når hos leverandør, elektriker og nettselskap er ikke alltid like klart.

Denne veilederen er laget for å gjøre feilsøking av ladeproblemer enklere. Den er delt i to deler, hvor del 1 først og fremst retter seg mot elbilister, mens del 2 er mer avansert stoff for teknisk interesserte, elektrikere og kundeservice hos nettselskapene.

 

 

Sist endret: 23. Februar 2021 - 08:08