Tensio TN

Tensio TN har driftsansvaret for regional- og distribusjonsnettet i NTEs konsesjonsområde, fra Stjørdal i sør til Namsskogan i nord. Nettvirksomheten er underlagt myndighetskontroll av Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Direktoratet fastsetter regulatoriske og økonomiske rammer for nettvirksomheten.

Norges nest største nettvirksomhet
– fra Dovrefjell til Børgefjell

 • Bygger ut, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet i Trøndelag
 • Ansvarlig for at alle som bor og jobber i Trøndelag, har tilgang på strøm – vi har 24/7 beredskap
 • 250 000 kunder, med strømnettet i et geografisk område som er like stort som Danmark.
 • 29 000 km kabel og linje, koblet sammen i mer enn 100 trafostasjoner og 10 000 nettstasjoner
 • Eies av NTE (40%), TrønderEnergi (40%) og KLP (20%)

Styret i Tensio TN AS

Styret i datterselskap Tensio TN AS består av 5 medlemmer.

 • Bengt Eidem

 • Bjørn Rune Stubbe

 • Ole Anders Bardal

 • Thor Haltbrekken

 • Tore Lie
   

 • Vara: Andreas Hammer

 • Vara: Bjørnar Gulstad

 • Vara: Leif Haugan

Sist endret: 9. Mars 2020 - 09:50