Graving

Arbeid i nærheten av høyspente anlegg er livsfarlige på flere meters avstand.
Tensios krav og anbefalinger finner du her.

CQ9A5513.jpg
Montører i arbeid

 

Linjer

Entreprenører eller andre som skal benytte maskiner med stor rekkevidde eller arbeidshøyde, må undersøke om det er høyspentlinjer i nærheten. Ved arbeid med maskiner nærmere enn 30 meter fra linjen skal vi varsles på telefon 74 12 15 00.

Kabler

Før graving starter skal det innhentes gravetillatelse. Vi vil da bli kontaktet og kan gi deg en orientering om hvordan du skal forholde deg til arbeid i nærheten av strømlinjer og kabler. Dette gjøres for å unngå skader på både de som graver og strømnettet. Arbeidet ved strømlinjer og -kabler må utføres med forsiktighet. Maskinfører er ansvarlig for skader på strømlinje og -kabler.

Gravemelding

Den som skal grave har ansvaret for å sørge for kabelpåvisning og kart. Før du starter graving må du ta kontakt med Geomatikk for kabelpåvisning og kart. Geomatikk har utarbeidet en løsning for koordinering av kabelpåvisning strøm, fiber og tele. For å melde fra om graving, kan du ta kontakt med samordnet gravemeldingstjeneste. Tjenesten er gratis. 

 

Hvis uhellet er ute

Slik skal du forholde deg dersom gravemaskinen kommer i kontakt med eller skader strømlinje:
Bli sittende i kjøretøyet til strømmen er slått av.
Sørg for at ingen kommer i berøring med kjøretøyet.

Kontakt oss for utkobling på telefon 74 12 15 00

Dersom du må forlate kjøretøyet på grunn av brann:

  • Hopp ned på bakken med bena godt samlet.
  • Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig.
  • Fjern deg fra kjøretøyet ved å hoppe på ett ben eller gå med små skritt, for å unngå «skrittspenninger».

Se  gravemelding.no for ytterlige informasjon.

Sist endret: 18. April 2024 - 07:02