Plusskunde

Kunder eller bedrifter som produserer strøm selv, kaller vi Plusskunde. På denne siden finner du mer informasjon om hvordan du kan bli Plusskunde.

Slik blir du Plusskunde

For deg som ønsker å bli plusskunde er prosessen ganske enkel. Det er din installatør som tar kontakt med oss for å melde inn ditt anlegg. Plusskundeavtalen opprettes når din installatør ferdigmelder anlegget.

En sak som er viktig å merke seg er at plusskundeavtalen regulerer kun at ditt anlegg kan levere strøm til nettet. Men for at du skal få betalt for denne strømmen, må du ha en strømavtale hos en kraftleverandør som har slike avtaler.

Installatørens rolle er viktig

Installatøren bistår både med tekniske avklaringer, og sikrer at kun godkjent utstyr benyttes. Samt sørger for at tilkoblingen blir gjort på riktig måte og ordner slik at plusskundeavtalen er på plass.

 

 

Fordeling av overskuddsproduksjon

Ved fordeling av overskuddsproduksjon, sendes en mail til [email protected]

Opplysningene som vi trenger er:

1) Hvilket målepunktID skal dele av sin produksjon

2) Hvilke målepunktIDer skal motta av produksjonen, samt hvor stor andel av produksjonen hvert målepunktID skal motta

3) Ønsket dato for oppstart av deling (enten «snarest mulig» eller en konkret dato)

4) Signatur fra person med prokura i Brønnøysund hos det foretaket som skal dele produksjon

Ofte stilte spørsmål

Vanligvis koster det ikke noe å koble seg på et eksisterende nett så lenge nettet har kapasitet. Hvis nettet må forsterkes for å ta imot din produksjon, blir du belastet for kostnaden.

Måling av forbruk og produksjon skjer med den nye AMS-måleren. AMS-måleren inneholder en kommunikasjonsmodul som sender data om produksjon til nettselskapet.

Tilkobling til strømnettet må skje av en installatør. Det er din installatør som melder fra til Tensio om tilknytning og hvilket anlegg du ønsker å benytte. Tensio behandler forespørselen og bekrefter overfor din installatør hvordan installasjonen skal skje.

Vanligvis koster det ikke noe å koble seg på et eksisterende nett så lenge nettet har kapasitet. Hvis nettet må forsterkes for å ta imot din produksjon, kan det være aktuelt at man selv må dekke deler av eller hele kostnaden knyttet til oppgraderingen. 

Det finnes forskjellige avtaler for deg som ønsker å selge kraft tilbake til nettet. Men disse avtalene må du gjøre direkte med din kraftleverandør, da det er de som kjøper strømmen fra ditt anlegg. Plusskundeavtalen regulerer kun tilkoblingen til nettet, slik at strømmen faktisk kan selges.
Her finner du en oversikt over kraftleverandør som er tilgjengelige i vårt nettområde.

Man må selv dekke kostnaden til selve produksjonsutstyret (f.eks. solcellepaneler, inverter osv.) og til installatøren som installerer utstyret iht. gjeldende forskrifter. 

Dersom anlegget man søker tilkoblet er av størrelse og eller ligger slik til at det kreves forsterkninger av nett utenfor anlegget, vil man måtte dekke hele eller deler av denne kostnaden selv. Dette vil i man i så fall få beskjed om når installatør henvender seg til nettselskapet via forhåndsmeldingen for anlegget. 

Ja, du kan søke om støtte fra Enova.

Når din installatør melder fra at anlegget er ferdig montert og idriftsatt sender Tensio tilknytningsbeviset som kreves i søknaden.

Informasjon om søknadsprosessen finner du hos Enova.

Man kan kun benytte godkjent utstyr for å sikre at det ikke leveres strøm inn i nettet  til feil tidspunkt. Når våre montører utfører feilretting og vedlikehold skal det ikke leveres strøm inn på nettet, dette for å unngå at personell kommer i kontakt med strømmen. Godkjent utstyr er testet på at det slutter å levere strøm inn på nettet når det er strømbrudd i våre anlegg.

Sist endret: 20. Oktober 2023 - 08:35