Standardvilkår for nettleie og tilknytning til strømnettet

I standardvilkår reguleres avtalen mellom deg som kunde og eier av en elektrisk installasjon som er tilknyttet strømnettet, og Tensio.
Vilkårene regulerer også forholdet til grunneier og andre som kan være berørt. Ansvarsforhold er også en del av disse avtalene.

Privatkunder

Denne avtalen er gjeldende for alle privatkunder i vårt nettområde.  

Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning.

 

 

Næringskunder

Disse avtalene gjelder for både store og mellomstore bedrifter.

Standard for nettleie og vilkår for tilknytning for næringskunder

Plusskunder

Kunder som produserer egen strøm og bruker vårt strømnett, kaller vi plusskunder.

Standard vilkår for tilknytning og nettleie.

Vedlegg til standardavtale for tilknytning og nettleie for Plusskunder

Sist endret: 18. Oktober 2019 - 08:15