Endre avtale

Har du fått en avtale med DLE som ikke passer for deg?
Her kan du endre avtalen, slik at vi finner en dato som passer deg best.

Tilsyn med hus og hytter

En viktig del av DLE´s arbeid er å øke bevisstheten rundt el-sikkerhet. Både eier og evt. leietaker har ansvar for det elektriske anlegget. Feil i anlegget eller feil bruk fører hvert år til brann hvor både menneske- og dyreliv går tapt. DLE jobber hver dag med å redusere brannfaren ved å kontrollere og avdekke feil og mangler. Årlig kontrollerer vi ca 5% av boligene i nordre del av Trøndelag. I tillegg gir DLE råd om riktig bruk og sikkerhetstips.
 

Tilsyn med næringsbygg

Brannsikkerhet og tilsyn med elektriske anlegg er en del av aktivt HMS-arbeid i din bedrift. Gjennom tilsyn av din bedrift bidrar DLE til at alle virksomheter bruker internkontroll aktivt. Gjennom internkontroll kan virksomhetene sørge for at produksjonen går uten uønskede avbrudd, og at de ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas.
 

Tilsyn med landbruk

2 av 3 branner i landbruket skyldes feil i elektriske anlegg. Feil kan føre til branner og strømstans på gårdsbruk og skaper dermed til problemer for dyr og planter i veksthus. DLE bistår landbruket med tilsyn og informasjon, slik at ditt elektriske anlegg er tilpasset dagens drift.
Last ned brosjyre om tilsynsprosessen

 

Sist endret: 25. Oktober 2019 - 11:32