For installatøren

Installatørene er viktige for å sikre kvaliteten på elektriske anlegg. Det er du som installatør som i stor grad legger elsikkerhetsnivået for allmennheten gjennom installasjon i boliger og næringsbygg.
Nye forskrifter og normer understreker ansvar ved prosjektering og installasjon av elektriske anlegg.

Internkontroll i installasjonsvirksomheter


Internkontrollforskriften stiller de samme sikkerhetskrav til installasjonsvirksomhetene som til øvrige virksomheter.

Relevante linker

Sist endret: 8. November 2018 - 13:38