Han-port

HAN stå for Home Area Network. Dette er et uttak for smarte-hjem løsninger og eksterne skjermer. Du kan nå åpne og lukke din HAN- port ved å trykke på knappen under. Vi ber deg ta kontakt med Tensio hvis du har utfordringer eller spørsmål.

Kontaktskjema ligger i bunnen av siden.

Her kan du åpne eller lukke din HAN- port

 

Informasjon om Han-port

På denne siden finner du informasjon om hva Han-porten kan brukes til.
Les mer

Fraskrivelse av nettselskapets ansvar ved kundens bruk av data fra HAN-porten

Bruk av data fra HAN-porten skjer på kundens eget ansvar. Nettselskapet har ikke ansvar for eventuelle tap som følge av bruken, herunder tap som følge av feil eller mangler ved dataene.

Sist endret: 20. Desember 2021 - 09:05