Han-port

HAN stå for Home Area Network. Dette er et uttak for smarte-hjem løsninger og eksterne skjermer. Vi ber deg ta kontakt med Tensio før du eventuelt anskaffer slikt utsyr, for å avklare om måleren din er klar for tilkobling.

Informasjon om Han-port

På denne siden finner du informasjon om hva Han-porten kan brukes til.
Les mer

Fraskrivelse av nettselskapets ansvar ved kundens bruk av data fra HAN-porten

Bruk av data fra HAN-porten skjer på kundens eget ansvar. Nettselskapet har ikke ansvar for eventuelle tap som følge av bruken, herunder tap som følge av feil eller mangler ved dataene.

Sist endret: 11. Oktober 2019 - 10:40