Slik foregår målerbyttet

I god tid før målerbyttet får alle kunder brev fra NTE Nett. Montasjeselskapet tar så kontakt for å avtale målerbytte.

ams-slik-gjores-det.png

I god tid før målerbyttet får alle kunder brev fra NTE Nett

Brevet kommer noen uker før montasjen og gir en kort orientering om bakgrunnen for og fordelene med de nye målerne, i tillegg til en orientering om hvilket montasjeselskap som skal gjøre jobben.

Montasjeselskapet tar kontakt for å avtale målerbytte

I NTE Netts område er det SMARTservice Norge (SSN) som utfører målermontasjen. Rundt to uker før målerbytte sender SSN brev til deg med forslag til tidspunkt, dette må du bekrefte på sms, internett eller på telefon. Dersom du har behov for å endre tidspunkt, finner du informasjon om framgangsmåten i brevet.

Når montøren kommer

Når tidspunktet er avtalt og du har bekreftet, kommer montøren hjem til deg. Montøren skal vise ID-kort som viser at han/hun jobber på oppdrag fra NTE Nett. Dersom måleren er på utsiden av bygningen, eller i felles oppgang, trenger du selv ikke være til stede. Dersom montøren må inn i boligen, skal en voksen person være til stede under målerbyttet.

Målerbyttet

Selve målerbyttet tar normalt rundt 30-45 minutter, og strømmen vil være borte noen minutter mens montøren bytter måleren. Sjekk på forhånd at det er lett for vår montør å komme til sikringsskapet, da går målerbyttet raskt og effektivt.
I noen tilfeller kan det være nødvendig å gjøre tilpasninger i sikringsskapet/målerskapet, eller montere en antenne på skapet for at den nye måleren skal få kontakt med nærmeste basestasjon.

Etter at ny måler er montert

Montøren skal legge igjen en enkel forklaring på hvordan måleren fungerer når jobben er gjort. I de fleste tilfeller starter måleren å sende inn data om strømforbruket i løpet av de nærmeste dagene.

Har du noe å klage på?

Har du opplevd noe ved målebyttet som du ikke er fornøyd med?
Her kan du sende inn en klage.

Sist endret: 12. Februar 2019 - 11:09