Derfor får du ny måler

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har besluttet at alle strømkunder i Norge skal få montert ny automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

Enklere

Med de nye automatiske strømmålerne slipper du som kunde å lese av strømmåleren din og du kan, om du ønsker det, få detaljert oversikt over ditt strømforbruk. Se mer.

Tryggere

Det er tryggere for deg, nettselskapet får etter hvert bedre informasjon ved strømbrudd og kan dermed også rette feil raskere. Se mer.

Smartere

Måleren kan om du ønsker det, kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr. Se mer.

Sist endret: 14. November 2018 - 09:22