Hva er Elhub?

Elhub er en nøytral database som håndterer alle måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. I hovedtrekk innebærer dette at du som kunde kun trenger å forholde deg til én aktør - din strømleverandør

 

 

Etter innføringen av elhub i 2019, blir data fra strømmålere samles et felles system. Elhub skal gjøre det lettere for kunder, nettselskaper og strømleverandør å rapportere forbruk, samt avdekke problemer i strømnettet.

Ved flytting må du kontakte strømleverandør for å få utført både bestilling og oppsigelse av strømavtale eller nettleie. Innføringen av elhub gjør at du som kunde kun trenger å forholde deg til én aktør - din strømleverandør. 
Mer informasjon om flytting eller oppsigelse finner du her.

Strømleverandøren vil være ditt kontaktpunkt ved oppdatering av kontaktinformasjon, og hvis du har spørsmål knyttet til strøm- og nettleieavtale, faktura eller forbruk.

 

Lyst til å vie mer om Elhub? Se denne videoen.

 

Når skal jeg kontakte Tensio TN?

  • Bygge nytt/knytte nybygg til strømnettet.
  • Endre/øke effekten på det elektriske anlegget.
  • Legge om/flytte eksisterende nett.
  • Endre fra 1-fase til 3-fase.
  • Åpning av HAN- port.
  • Legge om fra luft til kabel med og uten økning av overbelastningsvern.
  • Sjekke forbruket for perioder der du ikke har hatt strømleverandør.
  • Si fra om farlige forhold i nettet.
  • Si fra om eller sjekke status på strømbrudd.
  • Alle med kraftforsyning på leveringsplikt skal fortsatt forholde seg til nettselskapet som sin kraftleverandør!

 

 

Ta gjerne kontakt med oss, vårt kundesenter hjelper deg gjerne.

 

Sist endret: 14. Mars 2023 - 09:03