Stikkprøvekontroll av strømmåler Tensio Trøndelag Nord - Stikkprøvekontroll Stikkprøvekontroll - tn.tensio.no

Stikkprøvekontroll av strømmåler.

Noen få av våre kunder er plukket ut til tilfeldig kontroll av sin strømmåler (elmåler), hvis dette gjelder deg skal du skal ha fått en sms fra Tensio TN.

Krav til og kontroll med elmålere.

Justervesenet stiller krav til og fører tilsyn med at elmålere måler riktig, slik at du kan være sikker på at strømregningen din er korrekt. De måletekniske kravene er satt i forskrift om krav til elektrisitetsmålere (elmålerforskriften). Det er ditt nettselskap Tensio TN AS (og ikke strømleverandøren) som er ansvarlig for at måleren overholder kravene i denne forskriften.

Justervesenet stiller bare måletekniske krav til elmålere. Mange av kravene til elmålere, bl.a. utskiftning til AMS-målere, er satt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Justervesenet skal imidlertid sikre at elmålere som er satt ut, skal vise riktig.

Mer informasjon om stikkprøvekontroll finner du på https://www.justervesenet.no/tilsyn/elektrisitetsmalere/
 

AMS_Måler_HAN_ELHUB.jpg
Sist endret: 3. Februar 2020 - 10:54