Strømstøtte for Landbrukskunder

 

Myndighetene har bestemt at bolighus med en felles måler på landbrukseiendommen hvor mer enn 50 % av strømforbruket går til husholdningsformål har krav på strømstøtte lik støtteordningen for husholdningskunder, uansett hvilken næringskode som står oppført på eiendommen.

Bor du på en landbrukseiendom og ikke har mottatt strømkompensasjon? Da kan du logge inn på Min side, og sende oss en bekreftelse på at du har krav på støtte. Du vil da motta samme støtte som husholdningskunder på neste faktura. Er du usikker på om du har mottatt støtte, kan du sjekke den siste fakturaen fra Tensio. Der ligger støtten som en egen linje i fakturaspesifikasjonen. Har du allerede fått støtte trenger du ikke logge deg inn på Min Side.

For jordbruket settes et tak på 20 000 kWh/mnd og for veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense. Kompensasjonen administreres ikke av oss, men av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Spørsmål kan rettes til Landbruksdirektoratet.

 

 

Sist endret: 16. Februar 2023 - 12:37