Fleksibelt forbruk under 100 000 kWh

Nedenfor finner du de ulike tariffene for kunder med fleksibelt forbruk under 100 000 kWh. Tariffene har det samme Energileddet, men de har ulike Kapasitetsledd. Krav om minimum 90 kW belastning.

Prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift på 15,41 øre/kWh og ekskl. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter. 

 

Ulike tariffer for fleksibelt forbruk under 100 000 kWh

Tariff Varslingstid Maksimal utkobligsvarighet
NFF1 Momentan utkobling Ubegrenset
NFF2 1 time Ubegrenset
NFF3 Momentan utkobling 2 timer
NFF4 10 timers varsling Ubegrenset
Sist endret: 2. Januar 2023 - 09:09