Fleksibelt forbruk under 100 000 kWh

Nedenfor finner du de ulike tariffene for kunder med fleksibelt forbruk under 100 000 kWh. Tariffene har det samme Energileddet, men de har ulike Kapasitetsledd. Produktene NFF3 og NFF4 er ikke tilgjengelig for nytegning. Krav om minimum 200 kW belastning.

Alle prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift øre/kWh og ink. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Unntaket er prisene for kapasitetsleddet, der påslag til Enova energifond er ekskludert. Forbruksavgift i månedene januar, februar og mars er 9,51 øre/kWh og for resten av året er satsen 16,44 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter. 

 

Ulike tariffer for fleksibelt forbruk under 100 000 kWh

Tariff Varslingstid Maksimal utkobligsvarighet
NFF1 Momentan utkobling Ubegrenset
NFF2 1 time Ubegrenset
NFF3 Momentan utkobling 2 timer
NFF4 10 timers varsling Ubegrenset

 

Energiledd:

Energiledd Dag (6 - 22) Natt (22 - 6)
Pris energiledd, øre/kWh 27,7 øre/kWh 13,9 øre/kWh

 

Kapasitetsledd NFF1

Kapasitetsledd kW Kr/mnd
0 - 2 17
2 - 5 34
5 - 10 62
10 - 15 95
15 - 20 127
20 - 25 159
25 - 50 277
50 - 75 439
75 - 100 600
100 - 150 869
150 - 200 1 192
200 - 300 1 729
300 - 400 2 374
400 - 500 3 020
Over 500 3 665

 

Kapasitesledd NFF2
Kapasitetsledd kW kr/mnd
0 - 2 23
2 - 5 46
5 - 10 83
10 - 15 126
15 - 20 169
20 - 25 212
25 - 50 370
50 - 75 585
75 - 100 800
100 - 150 1 158
150 - 200 1 589
200 - 300 2 305
300 - 400 3 166
400 - 500 4 026
Over 500 4 886

 

Kapasitetsledd NFF3
Kapasitetsledd kW kr/mnd
0 - 2 31
2 - 5 62
5 - 10 112
10 - 15 170
15 - 20 228
20 - 25 287
25 - 50 499
50 - 75 790
75 - 100 1 080
100 - 150 1 564
150 - 200 2 145
200 - 300 3 112
300 - 400 4 274
400 - 500 5 436
Over 500 6 596

 

Kapasitetsledd NFF4

Kapasitetsledd kW kr/mnd
0 - 2 41
2 - 5 83
5 - 10 150
10 - 15 227
15 - 20 304
20 - 25 382
25 - 50 666
50 - 75 1 053
75 - 100 1 440
100 - 150 2 085
150 - 200 2 860
200 - 300 4 150
300 - 400 5 699
400 - 500 7 248
Over 500 8 795
Sist endret: 4. Januar 2024 - 10:13