Begrepsforklaring:

  • Energiledd: Hvor mye samlet strømforbruk du hadde siste måned og hvor stor andel av dette som ble brukt på dag (06.00 - 22.00) og natt (22.00 - 06.00).
  • Kapasitetsledd: Blir regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW)
  • Offentlige avgifter: En stor andel av det du betaler i nettleie er skatter og avgifter som ikke går til nettselskapet, men direkte inn i statskassen.

Nettleieprisene er oppgitt inklusive avgifter (merverdiavgift på 25 %, lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift, som i månedene januar, februar og mars er 11,45 øre/kWh og for resten av året er satsen 19,80 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

Energiledd

Pris gjeldende i perioden 01.01.2023 - 30.04.2023:

Energiledd Dag (6 - 22) Natt (22 - 6)
Pris energiledd, øre/kWh vinter (jan, feb og mars)    37,70 25,20
Herav avgifter vinter 12,70 12,70

 

Pris energiledd, øre/kWh (resterende måneder) 46,05 33,55
Herav avgifter (resterende måneder) 21,05 21,05

 

Kapasitetsledd

Pris gjeldende i perioden 01.01.2023 - 01.05.2023:

Kapasitetsledd (kW) Kr/mnd
0-2 104
2-5 207
5-10 375
10-15 569
15-20 763
20-25 957
25-50 1 668
50-75 2 638
75-100 3 608
100-150 5 224
150-200 7 165
200-300 10 396
300-400 14 276
400-500 18 156
Over 500 22 034

 

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet


Nord Pool spotpris + 6,25 øre/kWh påslag

Sist endret: 25. August 2023 - 11:35