Begrepsforklaring:

  • Energiledd: Hvor mye samlet strømforbruk du hadde siste måned og hvor stor andel av dette som ble brukt på dag (06.00 - 22.00) og natt (22.00 - 06.00).
  • Kapasitetsledd: Blir regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW)
  • Offentlige avgifter: En stor andel av det du betaler i nettleie er skatter og avgifter som ikke går til nettselskapet, men direkte inn i statskassen.

Nettleieprisene er oppgitt inklusive avgifter (merverdiavgift på 25 %, lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift på elektrisk strøm på 19,263 øre/kWh). Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

Energiledd

Pris gjeldende i perioden 01.07.2022 - 31.12.2022:

Energiledd Dag (6 - 22) Natt (22 - 6)
Pris energiledd, øre/kWh 42,26 31,39
Herav avgifter 24,86 22,69

 

Kapasitetsledd

Pris gjeldende i perioden 01.07.2022 - 31.12.2022:

Kapasitetsledd (kW) Kr/mnd
0-2 90
2-5 180
5-10 326
10-15 495
15-20 664
20-25 833
25-50 1 450
50-75 2 294
75-100 3 138
100-150 4 543
150-200 6 230
200-300 9 040
300-400 12 414
400-500 15 788
Over 500 19 160

 

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet


Nord Pool spotpris + 6,25 øre/kWh påslag

Sist endret: 2. Januar 2023 - 08:55