Anleggsbidrag og tilknytting

Hensikten med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnaden Tensio har ved tilknytning, forsterking eller bygging av strømnettet. Byggherre kan da bli belastet for deler eller hele kostnaden.

Grunnlag for dette ligger i Norges vassdrags-og energidirektorat(NVE) sin forskrift fra 11.mars 1999 nr.302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) der § 17-5 omhandler anleggsbidrag, samt de generelle tilknytningsvilkårene for henholdsvis privatkunder og næringskunder.
 

Informasjonsplikt

Før kunden tar en endelig avgjørelse om tilknytning, skal Tensio informere kunden om grunnlaget for innkreving av anleggsbidrag og beregningsgrunnlaget.

Kunder som ønsker mer detaljert informasjon om kostnadene som ligger til grunn for beregning av anleggsbidraget kan be Tensio om dette. 

Kunden skal så fremt det lar seg gjøre, holdes oppdatert på vesentlige endringer i anleggskostnader.
 

Slik beregner vi anleggsbidrag

NVE har bestemt at ingen nettselskap kan tilby bunnfradrag fra 1.1.2019.

Fremskyndingskostnader

Hvis vi uansett skal forbedre eller forsterke et eksisterende nett og et prosjekt ønsker å fremskynde investeringen, kaller vi dette fremskyndingskostnader.

Tilknytning til Tensios strømnett

I det siste har Tensio opplevd en økende interesse for egenprodusert strøm gjennom solcellepanel og vannkraft. Flere ønsker da også å knytte sine anlegg til Tensios strømnett. På denne siden vil du få informasjon om hva du må gjøre.

 

Spør oss om anleggsbidrag

Ønsker du å tilkoble eller forsterke et eksisterende anlegg, kan du ta kontakt med Tensio på:

Sist endret: 3. Januar 2023 - 14:16