Leveringsplikt og ventetariff

Alle nettselskaper skal levere kraft til kundene, selv om de ikke har en strømavtale med en kraftleverandør for å være sikker på at ingen blir uten strøm.

Står du fortsatt uten avtale med en kraftleverandør?

Inntil du velger deg en kraftleverandør har nettselskapet plikt til å levere strøm til alle nye nettkunder, dette kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning inntil du har skaffet deg en kraftleverandør. Dette sikrer at du får strøm i kontakten selv om du ikke har inngått avtale med en ordinær kraftleverandør. Så lenge du mottar leveringspliktig strøm, betaler du ventetariff. Ventetariffen er mye dyrere enn ordinære strømpriser!

Så velg deg en kraftleverandør i dag, det vil du spare penger på!

Informasjon om hvordan kraftmarkedet fungerer, finner du på NVEs forbrukersider.

 

Pris

Prisen på ventetariffen settes per måned, og består av  den gjennomsnittelige markedsprisen fra kraftbørsen Nordpool, samt et påslag per kWh. 

Pris de første 6 uker :

  • Gjennomsnittlig markedspris + 6,25 øre/kWh inkl. mva

Pris videre framover:

  • Gjennomsnittlig markedspris + 25 øre/kWh inkl. mva

 

Nettselskapet kan stenge privatkunders anlegg hvis kunden ikke betaler skyldig nettleie innen en gitt betalingsfrist.
Anlegget ditt vil ikke bli stengt dersom du betaler innen fire uker regnet fra den dato stengevarselet ble sendt.

Sist endret: 22. Oktober 2019 - 07:28