Nettleie

Enkelt sagt er nettleie "fraktprisen" alle som har en strømmåler koblet til strømnettet må betale for å få strømmen levert.  På denne siden finner du nyttig informasjon om nettleie. 

Rz_Rz_TW_4133_1200.jpg

Nettleie - kort forklart

Enkelt sagt er nettleie "fraktprisen" alle som har en strømmåler koblet til strømnettet må betale for å få strømmen levert. Dette kan man kalle et spleiselag blant alle som er tilknyttet strømnettet, da nettleien skal dekke drift, vedlikehold, beredskap, rehabilitering og modernisering av de 13.000 km strømnett man finner nord i Trøndelag. I tillegg går 45% av nettleien direkte tilbake i form av skatter og avgifter.

Dette er inkludert i nettleien

Illustrasjonen viser hva nettleien man betaler består av og hvordan dette fordeler seg, som man ser går en betydelig andel tilbake til stat og kommuner. I tillegg vil et overskudd i Tensio bli gitt tilbake til våre 23 eierkommuner.

  • 45,5% Nettleie til Tensio
  • 46,1% Avgifter
  • 8,4% Statnett 
Nettleie TN.jpg

Ofte stilte spørsmål

45% av nettleien går direkte tilbake til staten som avgifter. De 55% som Tensio disponerer brukes til følgende:

  • Drift og vedlikehold av strømnettet
  • Beredskap
  • Rehabilitering, modernisering av strømnettet

I fremtiden forventes det økt ekstremvær som vil stille strengere krav til kvaliteten på strømnettet og beredskapen.

Staten bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt skal være. Myndighetene kontrollerer også at Tensio og de andre nettselskapene i landet ikke krever inn mer enn de har rett til. Nettleien er den eneste måten nettselskapene tjener penger på, og myndighetene har gjennom krav om regnskapsrapportering full kontroll på hvor mye penger nettselskapene tar inn. Hver strømkunde må betale for transporten av den kraftmengden som vedkommende tar ut fra nettet.

Nettleie er et spleiselag for alle som har en eiendom som er koblet på felles strømnett. Kostnaden for både modernisering og vedlikehold betales gjennom nettleie.

Staten eier og har ansvar for strømnettet i Norge. Norges Vassdrags- og Energidirektorat NVE kontrollerer monopolet og fastsetter nettleie. Tensio jobber med vedlikehold og modernisering av strømnettet i Trøndelag på oppdrag fra NVE.

Ja, det kan du om du skal flytte eller koble deg helt av strømnettet. 

Ja, det stemmer til en viss grad. Det du betaler i nettleie påvirkes av flere elementer, et av disse er forbruk, eller antall kilowattimer. Med andre ord vil strømsparing også gi en lavere sum å betale nettleie for. 

Vi gjør oppmerksom på at fra den 20.06.2019 åpnes stengte anlegg KUN innenfor vanlig arbeidstid etter at gyldig kvittering er mottatt på mail r[email protected]

Hvis det oppstår nødssituasjoner på ettermiddag og kveld kan vår nettsentral kontaktes på 74 12 15 00

 

Priser:

Påkoblingsgebyr etter stenging er 2 500 inkl. mva. Ved oppmøte uten at stenging er gjennomført, belastes kunden et gebyr på 1250 inkl. mva.
Ved påkobling av stengte anlegg kan det bli stilt krav om kontroll av installasjonen.

Sist endret: 28. November 2022 - 11:20