Slikr få du tilgagn til målepunkt i Elhub?
 

Logg inn på Elhub Web plugin - https://plugin.elhub.no/

  • den som skal ha tilgang til data fra målepunkt må logge inn på Elhub Web Plugin og hente ut sin unike Elhub ID.
  • Elhub ID er en intern ID som brukes for å forhindre at fødselsnummer eksponeres. Den brukes for å gi andre personer tilgang til dine målepunkt.
    • GLN (Elhub ID) finner man ved å trykke tannhjulet øverst i høyre hjørne etter innlogging i Web Plugin.
       
elhup-pålogging1

Den som skal gi andre tilgang til målepunkt må gjøre følgende:
Logg inn på Elhub Web plugin - https://plugin.elhub.no/

I oversikt målepunkt – klikk vis flere detaljer om målepunkt

elhus-pålogging2

På siden detaljer om målepunkt, gå ned til linjen Legg til tilgang
Legg inn Elhub ID i feltet GLN og finn aktør.
Når aktøren er funnet angis tilgangstype:

  •  
  • Begrenset tilgang
  • Full tilgang

Trykk deretter Gi tilgang.

Den som har blitt tildelt tilgang ser dette nå i sin oversikt ved innlogging i Elhub Web Plugin.

Henviser for øvrig til Elhub sin dokumentasjon på bruk av Web Plugin:
https://elhub.no/om-elhub/elhub-for-sluttbruker/elhub-web-plugin/

 

Sist endret: 25. Oktober 2019 - 12:09